A`likabeauty`s Haiba of Rollick

Med vänlig hälsning

Lena Weberg

Haiba är underbart busig  och  smart och hon leker ofta själv💖

Haiba på långlineträning

A´likabeauty´s Haiba of Rollick föddes 2015-06-29

Haiba är efter A´likabeauty´s Enomwoyi of Caspian (Wonna) &
 Duch Such Ridgebow´s Rollick Raz of Navy

Wonna och Rollick föräldrar till Haiba (H-kullen)